Termowizja

Badanie termowizyjne

Pomiary termowizyjne to nowoczesna metoda diagnostyczna polegająca na odczytaniu i zanalizowaniu rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu. Wyniki badania są przedstawione w raporcie w formie graficznej z opisem – zdjęcia i termogramy z analizą temperatur i ich rozkładu wraz z wnioskami i wyjaśnieniami. Istnieje również możliwość porównania warunków panujących w obiekcie do wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Pomiary i raporty są zgodne z europejską normą „PN-EN 13187-2001:Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni.” Dzięki temu raport można wykorzystać jako podstawę żądania usunięcia usterek lub negocjacji ceny obiektu/usługi.

ZLOKALIZUJ WADY NIEWIDZIALNE GOŁYM OKIEM
– lokalizacja mostków termicznych, wad izolacyjnych przegród
– lokalizacja nieszczelności przegród, przewodów kominowych itp.
– sprawdzenie szczelności okien, drzwi oraz ich osadzenia
– lokalizacja wycieków i zawilgoceń (ścian, stropów, dachów itd.)
– sprawdzenie obiektu przed możliwością kondensacji pary wodnej oraz rozwoju zagrzybienia
– lokalizacja awarii systemów ogrzewania, chłodzenia
– oraz wiele innych zjawisk związanych z migracją energii i wilgoci…

Cennik:

Close Menu